dissabte, 22 de maig de 2010

MARGARIDA ARITZETA, LA MALETA SARDA

Perquè eren sards. I perquè la seva pàtria era Sardenya. Perquè Sardenya era el món.