dijous, 2 de setembre de 2010


Tot endreçant el magatzem dels "objectes del delicte"

Justícia posa ordre a 200 mil objectes amuntagats i relacionats amb crims i delictes

Objectes del delicte que restaven al magatzem sense ordre ni concert.

Es tracta de peces de roba, bicicletes o mobles. Però també d'armes de foc, droga i fins i algun esquelet humà. Són alguns dels objectes que es poden trobar als dipòsits judicials de Catalunya, que estan relacionats amb fets delictius i processos judicials.

El Departament de Justícia va iniciar el 2006 un procés d'ordenació i classificació d'aquests objectes. Segons la consellera Tura, fins aquell moment aquests objectes s'amuntegaven a les golfes dels partits judicials "sense cap mena d'ordre", oferint una imatge "dantesca" i de "desori". Després de 4 anys, s'ha fet un inventari amb les 200.000 peces d'aquest tipus que s'han trobat als dipòsits.

Concretament, s'han trobat un total de 197.229 peces després de l'inventari efectuat per Justícia als dipòsits judicials. Se'n va fer una primera tria i es van eliminar tots aquells objectes que pertanyien a procediments tancats, és a dir, un total de 81.295. També se'n van separar 22.413, que es preveuen destruir. Finalment se'n van guardar, dipositar i classificar un total de 93.521 peces, que actualment romanen als magatzems dels partits judicials de Catalunya. Estan classificades en caixes i col•locades degudament a les prestatgeries corresponents.

Els objectes s'han extret de 44 partits judicials. Falta per ordenar els objectes dels partits de Vic, Puigcerdà, Sant Feliu de Guíxols, Berga i Ripoll. Aquesta operació també ha permès identificar alguns objectes que no havien d'estar en aquests dipòsits. És el cas de les armes de foc, que han de dipositar-se a les dependències de la Guàrdia Civil, o de restes biològiques, que han d'estar a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.